Почитувани пријатели, моделари, РК пилоти, спонзори и сите кои го сакаат воздукопловството.

Тимот на вск РЦСК Скопје донесе одлука поради настанатата состојба со COVID 19 вирусот да ги одложи сите манифестации, собири и натпревари планирани за 2020 година од кои најголем е настанот

МАЈ ФЛАЈ 2020.

 

За сите новости и промени како и датуми ке можете да дознаете на официјалната Facebook страна :

https://www.facebook.com/RCSkopje/

 

Ви благодариме на разбирањето и се надеваме дека ситуацијата набрзо ке се промени и ве очекуваме во Мај 2021
 

Dear friends, modellers, RC pilots, sponsors and everybody with passion for aeronautics.

Because of situation with COVID 19 virus, our club RCSK Skopje decided that all events and competitions for this year will be cancelled. Including MAJ FLAJ 2020.

For all updates and changes you will be informed on our official Facebook page :

https://www.facebook.com/RCSkopje/

Thank you for understanding and we hope that situation will be better as soon as possible and we expect to see you in May 2021.

© 2019 by  MAJ FLAJ.