Во склоп на МајФлај и оваа година ќе се одржи трка со дронови која е во склоп на FAI натпреварите.

Секоја година има се повеќе натпреварувачи од неколку европски држави.

Натпреварот се одржува и двата дена, со почеток од 10:00 до 18Ч00

 

Билтен за натпреварот 

As part of MajFlaj, this year again there will be a drone race which is part of FAI contests.

Every year there are more and more contestants from several European countries.

The race will be held both days, with qualifications on 11th and eliminations and finals on 12th

 

Bulletin for the competition 

© 2019 by  MAJ FLAJ.